Brief aan de ouders

Aan de ouders van onze leerlingen

 

Zoals u weet heeft de overheid een flink bedrag aan de scholen ter beschikking gesteld om de onderwijskwaliteit te verhogen en de schade die opgelopen is door de Corona-crisis te minimaliseren.

Ons gymnasium is bijzonder gemotiveerd hier zo goed mogelijk invulling aan te geven en heeft daartoe de hulp ingeroepen van het gerenommeerde onderwijs-adviesbureau UAAAM*.

De consultants van dit instituut zullen ons assisteren en zien het als een uitdaging om onze school er weer helemaal bovenop te helpen.

In het kader van de volstrekte transparantie waaraan de schoolleiding grote waarde hecht geven wij u inzicht in de activiteiten die ontplooid zijn of nog uitgerold moeten worden.

 1. De naam van onze school beantwoordt niet meer aan de eisen van deze tijd. Niet alleen kan de naam Pius X geassocieerd worden met de onwelgevallige rol die de Rooms Katholieke kerk vaak heeft gespeeld, veel leerlingen en ook medewerkers hebben moeite met de onderlinge positie van de letters ervan. Vaak werden de i en de u omgedraaid, of werd de i weggelaten.
  Besloten is de naam van de paus geheel weg te laten, waardoor alleen X overblijft. Voordeel hiervan is, dat dit Romeinse getal nu nog vaker wordt aangezien voor de 24e letter van ons alfabet.
  We komen bovendien tegemoet aan de problemen die onze dyslectisch uitgedaagde leerlingen en docenten ondervinden met de spelling.
 2. U heeft al opgemerkt dat naast onze school op dit moment een dependance wordt gebouwd. Het ligt in de bedoeling dat hierin de leerlingen worden gehuisvest die wij normaalgesproken zouden doorverwijzen naar het Speciaal Onderwijs, of wegens wangedrag van school zouden verwijderen. Wij voldoen hiermee volledig aan de wens van de overheid dat leerlingen Passend Onderwijs aangeboden krijgen en niet van school worden gestuurd.
  In deze dependance zullen de leerlingen worden begeleid door docenten wier pedagogisch-didactische vermogens niet helemaal aan de schoolstandaard voldoen. Wij stellen ons voor dat ouders die wellicht enkele bedenkingen hebben bij deze constructie gerustgesteld zullen worden door onze diplomagarantie.
 3. Moderne opvattingen gaan ervan uit dat een school goed moet kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Gevorderd inzicht vertelt ons bovendien dat we goed moeten luisteren naar leerlingen en hun ouders. Voor ons betekent dit dat we met ingang van volgend schooljaar iedereen toelaten die een HAVO- of VWO-wens heeft.
 4. Het is gebleken dat veel leerlingen klachten hebben over het feit dat de gymnastieklessen voor een gedeelte buiten op het sportveld plaatsvinden. Zij moeten er op eigen gelegenheid naartoe en zijn vaak al moe van de fietstocht voordat de les begint. We hebben daarom besloten een flink aantal scootmobielen ter beschikking te stellen. We hebben er vooralsnog geen oplossing voor gevonden dat leerlingen nat kunnen worden als het regent. Wij rekenen op uw begrip.
 5. Het aantal herkansingen zal worden verhoogd van twee naar zes. Er zal bovendien een commissie van beroep in het leven worden geroepen. Om ongelijkheid te voorkomen zal de school ouders die dat nog niet zelf gedaan hadden in staat stellen juridische hulp in te roepen.
 6. Het is een bekend gegeven dat lage cijfers traumatische gevolgen kunnen hebben voor de leerlingen. Met ingang van het volgende schooljaar zullen beoordelingen uitsluitend door middel van emoticons plaatsvinden. Als uw zoon of dochter goed gepresteerd heeft ontvangt hij/zij een smiley. Als het wat minder was ook, maar dan is het er een met een traantje.

 

 

Onder de bezielende leiding van bureau UAAAM benutten onze docenten elk beschikbaar moment om ons onderwijs nog meer van deze tijd te maken.

 

Wij hopen onze communicatie door middel van deze brief op een nog hoger peil te hebben gebracht dan u van ons gewend bent.

 

Met vriendelijke groet

De schoolleiding van Gymnasium X.

 

 

 

 

 

 

 

*UAAAM: Useless Advice for an Absurd Amount of Money

 

 

 

 

 

2 reacties

 1. Ik zou de UAAAM nog graag een bescheiden suggestie willen doen.
  Het is een gegeven dat de hedendaagse gymnasiumleerling qua concentratie het best functioneert als er niet langer dan vijf minuten een beroep op zijn aandacht wordt gedaan. Ik zou dan ook willen voorstellen in iedere les steeds na vijf minuten een kleine pauze van tien minuten in te voeren..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.