Denken en Doen

Het project Denken en Doen

Aangezien het ledenaantal van onze bridgeclub daalde, werd een commissie benoemd die een plan moest opstellen om meer leden te werven. We deden wat vooronderzoek, dit bracht aan het licht dat er een landelijk programma bestond, Denken en Doen, dat al in veel gemeenten succesvol had gedraaid.

Denken en Doen is een initiatief van de Nederlandse Bridgebond. Het stelt lokale bridgeclubs in staat 50-plussers het bridgespel aan te leren en hen hiermee te activeren, een sociale bezigheid aan te reiken, isolement te voorkomen en de volksgezondheid te bevorderen. Er is sprake van een samenwerkingsverband: de club zorgt voor de uitvoering, de gemeente betaalt het project, zorgt voor lesruimte en voor het gericht aanschrijven van de potentiële doelgroep.

Dit laatste is heel belangrijk, omdat gewone werving bijna nooit iets oplevert. De gemeente Almere  stuurde 5000 brieven aan 50-plussers met het aanbod mee te doen aan het project. De respons was 2%, ruim honderd mensen wilden meedoen.

We formeerden drie lesgroepen: twee voor beginners en één voor gevorderden. In maart 2015 gingen we van start.

Wat een feest is het om mensen enthousiast te maken voor de bridgesport!

Uit de projecttekst: Leren bridgen heeft voor het brein hetzelfde effect dat stoppen met roken heeft op het lichaam.

Bridge is bij uitstek een sociale sport. Er is geen enkele andere sport waarvoor geen leeftijdsgrens geldt (onze oudste deelnemer is 99 jaar!), die zo’n gunstig effect heeft op het brein en waarbij zoveel interactie plaatsvindt.

Stapje voor stapje leren we de deelnemers het lastige spel, ze ervaren de lesmiddag als een uitje. Er ontstaan contacten die soms ook verder reiken dan het lesmoment en mensen hebben plezier. Het project duurt twee jaar, dan zijn de cursisten “rijp” om lid te worden van een bridgeclub.

De gevorderdengroep is inmiddels overgestapt naar een echte wedstrijdmiddag, ze krijgen nog wel een uur les. Daarna spelen ze competitie.
Los van het project Denken en Doen is onze club ook nog van start gegaan met een avond-beginnersgroep met 16 deelnemers.

Veel Nederlandse bridgeclubs krimpen. Er is onvoldoende aanwas en een vrij groot natuurlijk verloop. (De leeftijd van de gemiddelde bridger is 70 jaar…) Almere is dus een gunstige uitzondering.

Niet lang gelden mocht ik als coördinator van het project de Hunebedprijs in ontvangst nemen op het congres van de NBB in de Bosch. De prijs is voor initiatieven die een impuls geven aan de bridgesport.

2015HunebedtrofeeDSC_0531 trofee