Een kopje koffie van de commissaris

Ik was uitgenodigd in het Provinciehuis in Lelystad om de aftrap mee te maken van de Provinciale Statenverkiezingen.

De pers kon kennismaken met de kandidaten, er was voorlichting over de verdere gang van zaken en de kieswijzer ging officieel online.

De commissaris van de koning heette ons welkom en liep rond met de koffiekan.

Op een groot scherm werden citaten geprojecteerd uit de verschillende verkiezingsprogramma’s, de uitdaging was er de juiste partij aan te verbinden. Dat viel niet mee, aangezien de meeste uitspraken tot het genre open deur behoorden. In een van de uitspraken werd de Verlosser genoemd, het was voor Jezus Leeft dus niet moeilijk die op te eisen.

Ik zat aan tafel met de lijsttrekker van Respect, een man die zijn haar droeg in een lange gevlochten staart, die uit de gemeenteraadsfractie van PVV Almere was gestapt en nu zijn geluk beproefde bij Provinciale Staten.

Hier en daar zag je ontspannen mannen van 50+, die het klappen van de zweep al kenden: huidige statenleden die verwachtten er in de volgende lichting weer bij te zijn.

De griffier stelde zich ook voor: een zelfverzekerde mevrouw die je volgens mij beter niet dwars kan zitten. Ze benadrukte dat de griffie er is om de statenleden in alles terzijde te staan.

Nadat de pers zijn werk had gedaan (omroep Flevoland had vooral belangstelling voor de Partij van de Dieren) kregen we te horen hoe de gang van zaken verder zou zijn.

Op 20 maart kunnen alle kiesgerechtigden hun stem uitbrengen van 7.30 u tot 21.00 uur. Daarna worden de stemmen geteld. Die avond is er een uitslagenavond georganiseerd door omroep Flevoland op het provinciehuis. De voorlopige uitslagen worden verwacht rond middernacht.

De officiële uitslag wordt bekendgemaakt op 22 maart (het aantal stemmen per kandidaat en het aantal voorkeurstemmen en de verdeling van de eventuele restzetels). Er zijn 41 zetels beschikbaar.

Degenen die gekozen zijn moeten dan een serie formaliteiten doorlopen en worden daarna op 28 maart beëdigd.

De provincie Flevoland heeft de lijsttrekkers in de gelegenheid gesteld een promotiefilmpje op te nemen, waarin ze 1 minuut de tijd krijgen zich aan de kiezers voor te stellen.

15 partijen hebben hiervan gebruik gemaakt, het Forum voor Democratie niet.

We hebben een werkgroepje opgericht, dat heel optimistisch “toekomstige GL-fractie” heet. Binnen dit groepje worden de taken verdeeld: ieder van ons neemt op zich twee partijprogramma’s van de tegenstanders te analyseren en we spreken af wie welke debatten voert in de aanloop naar de verkiezingen.

Mijn taak was de Dieren te bekijken en de PVV.

De programma’s

Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Dieren zit goed in elkaar en heeft een grote overlap met dat van Groen Links.

Als je moet benoemen waarin we verschillen zou je kunnen zeggen dat de PvdD nog wat strenger in de vegetarische/veganistische leer is en het lijkt er een beetje op dat ze de dieren soms belangrijker vinden dan de mensen.

Het programma van de PVV stelt inhoudelijk weinig voor. Zoals te verwachten vind je er een tirade in tegen immigranten, een pleidooi voor meer nationale volkscultuur en meer asfalt.
Ze zijn ook vóór uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Voor de rest zijn ze vooral tegen van alles.

Ik ben niet onder de indruk van het niveau van programma’s en presentaties. Men houdt zich nogal op de vlakte en probeert hier en daar nogal goedkoop te scoren (“werk, werk en nog een werk!”).

Soms is het tenenkrommend, een enkele keer nogal grappig (als de lijsttrekker van Jezus Leeft zegt dat hij “op de Noorderplassen staat”. Wij zijn daar niet zo verbaasd over, omdat zijn Heiland immers ook over water kon lopen.

Als je alle filmpjes van de lijsttrekkers hebt gezien rest er nog één: Taart voor Judith. Ik dacht even dat het hier ging om nog een obscure splinterpartij, maar we zien hier het bezoek dat de Commissaris van de Koning (Leen Verbeek) bracht aan een meisje dat net 18 was geworden en dus straks mee mag stemmen.

Stemmenwijzer en stemtracker

Ik deed de Stemmenwijzer en kwam erachter dat mijn standpunten voor 75% overeenkomen met die van Groen Links en voor 79% met die van de PvdD…..

Mijn mening bleek bij enkele van de 28 stellingen af te wijken van het GL standpunt:

  • GL wil geen hulp verlenen aan vissers die in financiële problemen zijn gekomen (ik ben niet zo hardvochtig)
  • Ik vond dat de Provincie zich aan haar kerntaken moest houden.
  • GL wil nieuwe mestverwerkingsfabrieken toestaan (ik dacht dat die niet groen waren)
  • Ik wil niet dat de provincie geld steekt in de ontwikkeling van sporttalenten, GL Flevoland dus wel…
  • Tot mijn afgrijzen is GL vóór raadgevende referenda (ik ben daar mordicus tegen: kijk eens naar Brexit)
  • In het verkiezingsprogramma van GL staat dat wij luisteren naar de deskundigen als het gaat om de handelwijze rond de Oostvaardersplassen. Toch moet afschot volgens de stemwijzer verboden worden. Dat lijkt mij tegenstrijdig.

Ik scoorde gelukkig beter bij de Stemmentracker (waarin gekeken wordt hoe de partijen daadwerkelijk stelling hebben genomen in de afgelopen periode). Groen Links 80%, PvdA 75% en PvdD 60%.

Ik ben inmiddels aardig ondergedompeld in het wereldje van Provinciale Staten. De verwachting is, dat GL drie of vier zetels zal halen. Ik sta op nummer 7, dus de kans is niet groot dat ik erin kom.

Maar ja, de kiezer moet zich uitspreken, en wie weet…..

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *