Van het hart

 

Benieuwd of je een vergelijking kunt maken tussen het circus dat we hebben kunnen aanschouwen in de eerste dagen van het nieuwe kabinet en de gang van zaken in Provinciale staten van Flevoland? Lees dan verder!

De kwestie rond het plaatsnemen van ministers met een twijfelachtige reputatie in de nieuwe regering speelde op ons niveau ook met betrekking tot een kandidaat-gedeputeerde van de PVV na de statenverkiezingen in maart 2023.
Deze voerde een vergelijkbare argumentatie als de nieuwe ministers op als verdediging van zijn uitspraken als raadslid in het verleden: “dat was toen en we kijken naar de toekomst”. Hij piekerde er overigens niet over afstand te nemen van Wilder’s “minder-minder” uitspraak.

Ook in Flevoland was het feit dat er in het coalitieakkoord enkele uitspraken stonden mbt artikel 1 van de grondwet voor VVD, BBB, CU en SGP genoeg garantie om zonder gewetensbezwaren een PVV’er in hun midden op te nemen.

 

De staten werden voor een fait accompli gesteld, de oppositie had geen stem in de benoeming. We mochten even kennismaken en namen destijds natuurlijk de kans waar om de nieuwe gedeputeerde te bevragen. Wij wilden ook graag van met name de CU weten wat zij ervan vonden met een PVV’er in zee te gaan. Het was toen bekend dat hier landelijk erg kritisch over gedacht werd binnen die partij.
De christenen van CU en SGP hadden geen enkele moeite.

Het feit dat links vragen opwierp werd overigens (vooral door de BBB) gezien als een onaangename verstoring van het feestje. De formateurs kregen cadeautjes, er waren bloemen en dankbare speeches, het was ongepast om dissidente geluiden te laten horen bij de beëdiging van het nieuwe college. Er was immers familie aanwezig, onder andere uit Urk!

Het is niet meer echt goed gekomen tussen GL en de BBB.

 

Overigens: de betrokken gedeputeerde heeft inmiddels zitting genomen als staatssecretaris in de regering Schoof….
We zijn erg benieuwd wie hem opvolgt als gedeputeerde.

 

In het provinciehuis in Lelystad hebben zich tot nu toe geen taferelen afgespeeld als in de Tweede kamer. De uitgeklede fractie van de PVV (twee oorspronkelijke statenleden werden naar Den Haag geroepen) doet geen mond open, met uitzondering van een statenlid dat zijn functie als statenlid combineert met die van Tweede Kamerlid. De enkele keer dat hij er is schreeuwt hij wat in onze richting (linkse gekkies), deelt veel complimenten uit aan zijn coalitie en de ambtenaren en hangt de clown uit.
Ook hier wordt druk getweet en geretweet, wat een mooi inkijkje geeft in de opvattingen van deelnemers aan onze debatten. Ook in Lelystad geldt dat je je heel goed kunt committeren aan mooie zinnetjes in het coalitieakkoord en tegelijkertijd reactionaire en racistische berichten kunt retweeten.

Ik ervaar de algemene sfeer in de Staten als erg behoudend, maar tot nu gedraagt men zich en we hebben nog niet vechtend over de vloer gerold.

2 reacties

  1. Ja. Wat een schandelijke vertoning gisteren. Volgens mij wil Wilders zo kort mogelijk samenwerken omdat hij denkt met nieuwe verkiezingen een nog grotere hoeveelheid kiezers te krijgen. Fijn dat het bij jullie wat beschaafder haat.😘

  2. Tsja Martin, hopelijk komt een deel van de rechtse kiezers na het wanbeleid van de nieuwe regering en het demasqué van Wilders c.s. tot inkeer …………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.