Nieuweling (PS 6)

Als je plotseling Statenlid bent geworden moet je grote moeite doen je weg te vinden in een behoorlijk grote en complexe organisatie.

Het Provinciehuis in Lelystad is een heel groot gebouw, waar ook veel andere provinciale diensten gevestigd zijn.

Ik weet inmiddels waar de Statenzaal is (waar alle grote vergaderingen gehouden worden), met uitzicht op een rotonde. Je kunt tijdens het vergaderen auto’s en bussen bestuderen en af en toe loopt er zelfs een Burger langs. Weet die dat we bezig zijn over zijn lot te beslissen?

Ik heb een bezoekje gebracht aan “onze” gedeputeerde, ze woont aan de gouden gang op de vierde verdieping. Ik kan de kantine vinden, en de eetzaal en weet ook waar de automaat staat waar je lekkere koffie en chocolade uit kunt halen.

Ik weet ook waar ik kan plassen en vergeet nooit meer mijn toegangspasje nadat ik een keer voor een gesloten poortje stond.

 

Lastiger is het je weg te vinden in het oerwoud van informatie. Op mijn mooie kleine I-pad komt een stroom van berichten binnen en word ik af en toe uitgenodigd te kijken in de beveiligde omgeving. Daar mogen gewone stervelingen niet komen.

Ik probeer een schifting te maken tussen stukken die ik globaal kan doornemen (best lastig op zo’n klein schermpje) en die ik goed moet lezen. Stel je voor dat ik ineens het woord krijg en dan zou moeten zeggen dat ik geen idee heb waarover het gaat.

Heel veel onderwerpen waarover vergaderd wordt spelen al veel langer, het is ondoenlijk daar de complete geschiedenis van te achterhalen. Met betrekking tot deze agendapunten moet ik mijn collega’s het woord maar laten doen.

 

Het behoort ook tot mijn taken af en toe een informatief stukje te schrijven dat op de provinciale Groen Links site geplaatst kan worden.

Ook hier moet ik mijn vorm nog vinden. Het is lastig voor iemand die nog maar zo kort meedraait diepgaand te berichten over een aspect dat op dit moment politiek actueel is. De nadruk moet liggen op het informerende aspect, dus ik moet er ook niet al te veel opinie in verwerken.

Dit is een van mij eerste pogingen, ik weet niet of dit stukje aan de gestelde eisen voldoet. Wellicht zal het binnenkort een plaatsje krijgen op de site.

 

 Bestuurlijke vernieuwing

Met welke thema’s houdt de GL fractie in de Provinciale Staten zich bezig? Onlangs is gedebatteerd over een startnotitie bestuurlijke vernieuwing en de instelling van een jeugdraad.

Het lijkt erop dat de kloof tussen kiezer en volksvertegenwoordiger steeds dieper wordt. Wie voelt zich nog werkelijk betrokken bij wat politici in onze verschillende democratische organen bespreken? We gaan eens in de paar jaar naar de stembus en verliezen dan vaak uit het oog wat de mensen die we gekozen hebben verder uitvoeren.

Het is van groot belang dat juist in deze tijd, waarin de overheid flinke steken laat vallen (de kindertoeslagaffaire, Groningen) en de Social Media vrij spel hebben de volksvertegenwoordigers de belangen van de burgers goed beschermen.

Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we weten wat onder de mensen leeft en dat we er alles aan doen de burger er zo veel mogelijk bij te betrekken.

In dat licht is het erg belangrijk dat we zoeken naar nieuwe manieren om dit te bewerkstelligen.

In de startnotitie waarover binnenkort wordt gestemd staan plannen die als resultaat moeten hebben dat de overheid meer en beter luistert naar de burgers, meer vertrouwen uitspreekt in initiatieven vanuit de samenleving en niet meer alles in eigen hand probeert te houden.

Vanuit Provinciale Staten is ook het initiatief gelanceerd om een jongerenraad op te richten, waarin jonge Flevolanders met elkaar van gedachten wisselen over belangrijke politieke thema’s. Het is niet alleen belangrijk dat zij naar elkaars opvattingen luisteren en dat wij die noteren, op deze manier worden jongen mensen ook in contact gebracht met de politiek. Wellicht wordt de drempel om mee te doen en te denken hierdoor een stuk lager, wat van groot belang is omdat veel van de problematiek juist voor jongeren van heel groot belang is.

Het ligt voor de hand hierbij te denken aan ontwikkelingen op het gebied van klimaat en milieu, maar het is de bedoeling dat de jongeren zelf de regie voeren over de onderwerpkeuze. De provincie zal het proces begeleiden en ondersteunen.

Voor Groen Links Flevoland is bestuurlijke vernieuwing van groot belang, daarom zijn we blij dat dit onderwerp een goede plek heeft gekregen in het coalitieakkoord. Onze gedeputeerde Cora Smelik zal er in het college voortvarend mee aan de slag gaan.

Inmiddels is duidelijk geworden dat zowel de startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing als het voorstel tot invoering van een jongerenraad zullen worden aangenomen.

Tijdens de debatten in Provinciale Staten is er bijna altijd sprake van een vast patroon: oppositiepartijen als Ja21, PVV en 50+ uiten een stroom van kritiek op voorstellen van de coalitie en schuwen hierbij fors taalgebruik niet. Het debat wordt derhalve gekenmerkt door zure stemmingmakerij, constructieve bijdragen uit deze hoek aan het beleid in de provincie zijn jammer genoeg uitermate zeldzaam.

De Partij voor de Dieren stelt zich ook voortdurend bijzonder kritisch op tegenover het College.

Het mooie voorstel om een Jongerenraad in het leven te roepen heeft het met brede steun gehaald, nadat er een amendement aan werd toegevoegd dat moest garanderen dat de agenda van dit overleg niet van boven zou worden opgelegd en door de jongeren zelf zou moeten worden bepaald.

De oppositie vreesde dat de gespreksstof van deze jongerenraad te veel gedomineerd zou worden door het thema klimaat. “Het moet geen Greta Thunberg-raad worden” merkte de Ja21 woordvoerder op.

Nog los gezien van het gegeven dat voor jongeren het klimaat weleens het allerbelangrijkste gespreksonderwerp zou kunnen zijn (het gaat hier immers over de kwaliteit van de leefomgeving waarin zij zullen opgroeien) is Groen Links van mening dat jongeren over het algemeen prima in staat zijn zelf aan te geven wat ze belangrijk vinden.

Groen Links wees er in het debat ook op dat als er één jongere is die zich niet heeft laten inpakken, het de jonge Zweedse milieuactiviste is.

De jongerenraad zal in de komende tijd gestalte krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *