Pake en beppe

Ik stuitte op een naambordje dat ik lang geleden van mijn tante kreeg.
Het geëmailleerde metalen plaatje was ooit eigendom van mijn grootvader, mijn pake, die al lang niet meer leeft.
Hij heette Minne Minnema, wij delen dus voorletter en achternaam.

Ik realiseerde me dat ik heel weinig van hem weet. Ik was nog heel klein toen hij overleed. Mijn beppe is veel later overleden, die heb ik nog wel gekend.

Ik vond wat oude foto’s, maar bedacht dat ik eigenlijk ook wilde weten wanneer ze geboren en gestorven waren.
Ik besloot op onderzoek uit te gaan. Mijn eerste actie was een mailtje naar de gemeente Súdwest-Fryslân, waar de woonplaats van mijn grootouders onder valt. Ik was er van uit gegaan dat dit Folsgare was, omdat ik mij heel goed herinner dat mijn vader ons altijd wees op het zadeldaktorentje dat die plaats markeert. “Hier is een heel beroemd en belangrijk persoon geboren” placht hij altijd te zeggen.

Ik kreeg al snel antwoord, ik werd gebeld door een ambtenaar van het gemeentehuis. Zij vertelde me dat ze op onderzoek kon uitgaan, maar dat dit waarschijnlijk geld ging kosten. Ze zou de papieren archieven moeten raadplegen en dergelijk zoekwerk kost ongeveer 9 euro per kwartier.
Ze raadde me aan zelf te zoeken op de site allefriezen.nl, dat zou me wat geld kunnen besparen. Ze deed zelf al een voorzetje en stuurde me per mail haar eerste zoekresultaat.

Ik vond vrij snel de geboortedata en trouwdatum van mijn Friese grootouders, het is me niet gelukt de overlijdensdatum van beppe te vinden. Ik denk dat zij ongeveer 1970 is gestorven.

Minne Minnema
Geboren in Scharnegoutum op 29 juli 1889, overleden in Sneek op 7 april 1960.

Aaltje Sybranda
Geboren in Scharnegoutum op 15 juli 1890, overleden in Sneek ongeveer 1970.

Ze trouwden op 15 mei 1915 en kregen vier kinderen: Jelle, Siebe, Klaas en Tine.
Jelle was mijn vader. Hij en mijn ooms en tante zijn inmiddels ook overleden.

Links pake en beppe, helemaal rechts mijn oom Siep.

Mijn Friese grootouders hadden het niet breed. Op hun trouwakte staat dat hij landarbeider was, ik weet dat zij een tijdlang een klein verlieslijdend winkeltje hadden dat o.m. veevoer verkocht (mijn vader ging er prat op dat hij afkomstig was uit een zakenmilieu) en er is nog een foto van mijn pake als pompbediende.

Ik was vijf toen mijn pake overleed, ik herinner me niets van hem. Beppe kan ik me nog wel goed voor de geest halen. Zij placht mij verjaardagskaarten te schrijven gericht aan “den jongenheer Martin”, wat ik wel sjiek vond.
Verder bracht ze vaak een roltsje drop voor ons mee.

(Pake met mijn zusjes)

 

Pake als pompbediende                              In de huiskamer

Het is mooi om onderaan de trouwakte hun beider handtekening te zien, ruim honderd jaar geleden gezet…..:

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.