Reacties van leraren op stuk over onderwijskritiek

Ik kreeg enkele reacties op mijn blog van 6 juni waarin ik schreef dat ouders wat vaker de kant van de school zouden moeten kiezen en niet die van hun prinsjes of prinsesjes.

Een docent verzuchtte dat ze liever had dat leerlingen hun tijd en energie staken in de voorbereiding op hun toetsen dan in het klagen over het resultaat ervan.
Leerlingen leren niet en verwachten toch goede cijfers. Ze zijn diep gewond als de lerares niet ingaat op al hun bezwaren.
Werkelijk alles wordt ter discussie gesteld, waarbij het onrecht vooral door middel van vergelijkingen aan de kaak wordt gesteld: “De andere klas mocht een horror-story schrijven en wij kregen een ander onderwerp”.

 

Een andere leraar stuurde me onderstaande mailwisseling, waarin gesuggereerd wordt dat de slechte resultaten van de leerling te wijten zijn aan de leraar. Het zinnetje: “mijn zoon was gewend aan het nakijken van zijn vorige leerkracht” intrigeert me.
De coach van haar zoon vindt het ook een goed idee het werk door een tweede leraar te laten nakijken, waarmee hij zijn collega dus diskwalificeert en de ouders extra munitie geeft.

—-Origineel Bericht—-

Onderwerp : Geschiedenis cijfer

Beste meneer X.

Ik wil graag de aandacht vestigen op het volgende.

Mijn zoon kwam vandaag thuis met weer een 3 voor geschiedenis. Hij heeft altijd goede cijfers voor geschienis gehaald. Sinds hij u als leerkracht heeft is dit veranderd. Ik weet dat hij er hard voor geleerd heeft. De stof goed kende en begreep.

Na zijn vorige 3 heb ik  gevraagd of het PTA  ook nog door een andere leerkracht nagekeken kon worden. O. was immers gewend aan het nakijken van zijn vorige leerkracht .Zijn coach vond dit ook een goed idee en het zou ook gebeuren. Tot op heden is dit echter nog niet gebeurd.   Nu dus weer een 3. Wij hebben het gevoel dat het nakijken van de PTA’s door verschillende leerkrachten op verschillende manieren gebeurd,

Ik vind dit een ernstige kwestie.

Ik stel weer voor om nu beide PTA,’s door een tweede docent na te laten kijken. Zo niet, dan wil ik graag samen met O. een gesprek met u.

 

Met vriendelijke groeten, mevrouw Y

 

Onderwerp: Antw.:⁨ Geschiedenis cijfer⁩

Beste mevrouw Y,

Het nakijken van schoolexamens Geschiedenis verschilt niet per leerkracht, immers houden wij allen hetzelfde correctievoorschrift aan en bespreken wij onze resultaten. Het vragen aan een andere docent om nogmaals een schoolexamen na te kijken vind ik eerlijk gezegd buitengewoon vreemd: het suggereert dat de mate van subjectiviteit dusdanig hoog is dat de slechte resultaten van O. aan de beoordeling van de eigen docent zou liggen. Dat zou niet bepaald professioneel zijn. Desalniettemin hebben de heer X en ikzelf bij O. destijds aangegeven dat het bij wijze van uitzondering mogelijk is. Het feit dat hij hier geen gebruik van heeft gemaakt zegt meer over hemzelf: hij heeft gewoon nooit het contact gezocht met mijn collega!

O. heeft inderdaad wederom een zeer teleurstellend examen gemaakt. Ik begrijp dat hij, en u,  dit willen wijten aan mijn nakijken. Zelfs nog voordat ik het examen überhaupt met de leerlingen heb kunnen bespreken. Dat vind ik werkelijk belachelijk. Heeft u eigenlijk wel door hoe vaak O. zijn huiswerk niet op orde had / zijn spullen niet bij zich had / geen enkele inzet toonde in de lessen? Ik heb dat elke keer netjes aangevinkt in het schooladministratiesysteem, dat kunt u ook zien. Ik vind het echt bizar dat O. de reden voor zijn slechte functioneren niet bij zichzelf zoekt maar bij anderen, en met name ook dat u hem daarin steunt. Bent u dat volgend jaar ook van plan bij de HBO-instelling waaraan O. zal studeren?

Dat noem ik pas een ernstige kwestie.

Met vriendelijke groet,

X

 

Ik vind het antwoord van deze leraar geweldig. Ik wist niet dat leraren dit anno 2017 nog durven/mogen!

We buigen gelukkig nog niet allemaal voor de klant-is-koning-terreur.

 

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *