Nee21

Na de Provinciale Statenverkiezingen twee jaar geleden bleek de nieuwe partij Forum voor Democratie in Flevoland 8 zetels te hebben behaald. Forum bereikte in alle provincies net zulke goede resultaten, wat aanleiding was voor Baudet’s beroemde Minerva-toespraak.

8 Zetels (van de 40) is echt heel veel: de tweede partij in de PS van Flevoland is de VVD met zes gekozen vertegenwoordigers, de meeste andere partijen hebben er maar één of twee. (GL 4!)

Forum had grote moeite de plekken te vullen, op de kandidatenlijst stonden niet genoeg namen.

De partij viel buiten de boot in de coalitiebesprekingen en na korte tijd was de eerste scheuring er al. Op dit moment heeft Forum nog één zetel, die overigens meestal leeg staat.

Uit onvrede met Baudet stapten vijf statenleden over naar Ja21, een partij met dezelfde denkbeelden maar met een minder conflictueuze landelijke partijleider.

Sinds kort zijn de gelederen versterkt door een overstapper vanuit de PVV.

 

Ja21 is heel nadrukkelijk aanwezig. Wat ik tot nu toe heb gezien is een gestage stroom van kritiek op de coalitie (VVD, PvdA, GL, CU, CDA en D’66) en bijzonder weinig constructieve bijdragen. De partij doet haar naam geen eer aan, en had beter Nee21 kunnen heten.

 

Provinciale Staten vergadert een keer per maand voltallig en daar tussendoor in kleiner verband.

Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (het BOB-model) vindt plaats in twee commissies: RND (ruimte, natuur, duurzaamheid) en EMS (economie, mobiliteit, samenleving). Hierin worden allerlei plannen en voorstellen besproken zodat hieraan in de grote vergadering minder tijd hoeft te worden besteed.

Gisteravond nam ik aan mijn eerste commissievergadering als lid deel. We vergaderden uiteraard via internet.

Op de agenda stond (onder meer) een initiatiefvoorstel van enkele statenleden om een jongerenraad in het leven te roepen. Hierin zouden jongeren (scholieren) met elkaar van gedachten kunnen wisselen en op deze manier betrokken kunnen worden bij de politiek.

Dit plan verdient aanbeveling omdat het grote maatschappelijke relevantie heeft en omdat het ook goed past binnen de voornemens van de (provinciale) overheid om burgers meer te laten participeren in de politiek.

De algemene strekking van het voorstel is helder, maar de formulering had beter gekund. Wat als voorbeeld van een belangrijk thema bedoeld was, (dat zeer waarschijnlijk aan de orde zou komen) kwam terecht in de kop van het voorgenomen besluit: “een (klimaat) Jongerenraad op te richten”.

Hier sloeg Ja21 natuurlijk op aan.

De woordvoerder sprak zijn grote zorgen uit over de mogelijkheid dat deze jongerenraad geïndoctrineerd zou worden met linkse thema’s en dat de deelnemers geen klimaatvrije discussie zouden kunnen voeren.

Teveel sturing op het proces van die kant van de politiek: groen, socialistisch, collectivistisch; het moet geen monocultuur aan onderwerpen worden; het is niet de bedoeling dat het de Greta Thunberg-raad wordt”

Het is opvallend dat hij over het hoofd ziet dat het klimaat een bijzonder belangrijk thema is onder jongeren (de toekomst is immers aan hen) en dat jonge mensen over het algemeen best goed voor zichzelf kunnen opkomen. Hij heeft wel erg weinig vertrouwen in hen.

Helemaal mooi is, dat hij Greta Thunberg opvoert: als er één jongere is die zich niet in laat pakken is zij het wel….

 

Ja21 krijgt weinig weerwerk in de commissie. De meeste statenleden willen graag dat het voorstel de eindstreep haalt en buitelen over elkaar heen met de geruststelling dat het echt niet alleen over het klimaat zal gaan.

Hert voorstel gaat het wel halen, Ja21 heeft zich weer even kunnen profileren.

 

 

Voor wie wil weten van de hoed en de rand:

Link naar het initiatiefvoorstel.

Link naar het debat.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *