Provinciaal jeugddebat

Op 1 december vond het Provinciaal Jeugddebat plaats in het Provinciehuis.

Het doel van deze activiteit is jongeren in staat te stellen hun stem te laten horen in de provincie, ze leren een mening te vormen, hun standpunt onder woorden te brengen en dit in het openbaar te verdedigen. Daarnaast werken ze samen met jongeren uit hun provincie en maken ze kennis met de provinciale politiek.

Samen met 3 collega’s van CDA, VVD en de Partij voor de dieren mocht ik vragen beantwoorden en met de leerlingen in debat gaan.

Ze varieerden in leeftijd van 13 tot 18 jaar en bezochten verschillende schooltypen.

De 21 jongeren waren verdeeld over 3 fracties. Elke fractie had een voorstel bedacht, presenteerde dat en beantwoordde vragen.

Er was ook debat, waarbij de leerlingen heel gedisciplineerd te werk gingen. Ze bedankten de voorzitter als ze het woord kregen en praatten niet voor hun beurt.

Hierbij schakelden ze geroutineerd hun microfoons in en uit en zaten erbij alsof ze elke dag vergaderden in zo’n imposante zaal. Af en toe werd geschorst voor fractieberaad.

Het was verbluffend hoe goed zij er de aandacht bijhielden, er zat er niet één op zijn mobieltje te kijken (dat is bij de echte statenleden wel anders) en ze betoonden zich erg betrokken.

Fractie A stelde dat mensen van elke leeftijd duurzaam en veilig in Flevoland moesten kunnen wonen (“van student tot statushouder”), wilde ontmoetingsplekken organiseren en een panel dat feedback kon geven.

Er moest ook beter Openbaar Vervoer komen dat onderwijs, stage en werk met wonen verbond.

Victor vond dat er geen geld uitgegeven moest worden aan kunst, “dat willen de mensen toch niet”. De wijkbewoners zouden hier zelf een bestemming voor moeten vinden.

Ronald van fractie B hield een gloedvol betoog dat mij als GroenLinkser als muziek in de oren klonk. Hij had het over de verschrikkingen van de oorlog, vluchtelingen en de klimaatdoelen die pertinent gehaald moeten worden.

Zijn fractie vond dat er veel meer zon- en windenergie moest worden opgewekt en dat mensen met weinig geld geholpen moesten worden hun huizen beter te isoleren.

Senna benadrukte dat er ook plaats moest zijn voor mooie dieren en dingen naast al het grijs. Plaats voor de natuur!

Fractie C had de zorg als onderwerp gekozen. Zoe en Aja pleitten voor een betere organisatie van de zorg (ouderen zou geleerd moeten worden hoe ze gebruik kunnen maken van de digitalisering), voor verenigingen waar ouderen kunnen bewegen en elkaar ontmoeten onder begeleiding van vrijwilligers. “Een plek waar iedereen om elkaar geeft”.

Ik deelde veel complimenten uit en hier en daar wat feedback. Ik gaf Victor in overweging dat een samenleving waar helemaal geen plaats is voor cultuur wel erg kaal en schraal wordt. Ik vroeg Zoe wat ze voor ogen had als ze het had over digitalisering en ouderen. Ik schilderde het beeld van een oude dame die tegen een robot praatte en zei dat de rillingen mij daarbij over de rug liepen.

Waar ik kon gaf ik ook wat vriendelijk weerwerk aan mijn collega van de VVD, die vooral instak op weinig overheidsbemoeienis en wat minder prioriteit zag voor de energietransitie.

Op deze manier leerden de deelnemers dat je het met elkaar oneens kunt zijn en toch in gesprek blijft.

Er was ook gelegenheid voor vragen aan ons, als statenleden. Rianne vroeg of we geen hoofdpijn kregen van al dat vergaderen en of het niet saai was. Ik antwoordde dat dit wel meeviel, dat het inderdaad wel eens saai was omdat sommige mensen zoveel praten, maar dat je altijd op kunt staan om even iets lekkers te halen. Want als wij vergaderen staan er koelkastjes en tafels met snacks…

Tot slot was er een algemeen debat, waaraan iedereen deelnam, ook de leden van de Jongerenraad die vorig jaar is ingesteld en de Provinciale Staten moet gaan adviseren.

In de pauze raakte ik in gesprek met enkele deelnemers, onder andere met Lowe van 13. Ze vertelden dat ze actief waren in meerdere gremia, zoals de schoolraad, en veel belangstelling hadden voor democratie en politiek. Aja wilde graag lid worden van de VVD en vroeg of dat al kon als je zeventien was. Franco van de VVD wees haar op het bestaan van de JOVD en ik zei dat ze ook bij GL kon komen. Ze knikte welwillend, maar ik ben bang dat ik met een rechtgeaarde liberaal te maken had.

 

Het was een bijzonder interessante middag, ik werd er bijzonder door geïnspireerd en mijn vertrouwen in de jongste generatie is zeker gegroeid!

1 reactie

  1. Wat vreselijk leuk Martin. Mijn kleinkinderen kunnen op hun school ook deelnemen aan debating groepen en wedstrijden. Zou ik ook graag eens bij om de hoek willen kijken. Echt een heel leuk verslag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *