Samenzwering

Je hoeft niet in samenzweringen te geloven als je constateert dat er hoe langer hoe meer gekkies rondlopen die dat wel doen.

Er ligt een heel rationele verklaring aan ten grondslag: er zijn steeds meer domme mensen.

Als je kijkt naar de staat van het onderwijs is het niet verwonderlijk dat er steeds minder mensen worden afgeleverd die over goede kennis en vaardigheden beschikken.
De scholen worden belaagd door vernieuwers, de leraren worden gek gemaakt door managers die voortdurend willen afrekenen, verantwoording vragen en de autonomie van de docenten inperken. Ouders krijgen steeds meer macht en zijn ervan overtuigd dat hun kinderen klant zijn, dus koning.
Leerlingen worden in de watten gelegd en hebben het idee dat ze zich alles kunnen veroorloven. Ze zijn voornamelijk geïnteresseerd in hun telefoon en beschouwen het lezen van een kort verhaal al als een hele opgave.

Ontlezing neemt steeds meer toe waardoor het leerlingen ontbreekt aan kennis, invoelingsvermogen en sociale vaardigheden.

Sociale media overstelpen iedereen met onvolledige of onware informatie en men kan geen onderscheid maken tussen betrouwbare bronnen en nepnieuws.

Veel mensen zijn behalve dom ook heel erg verwend. Ze hebben het idee dat ze overal recht op hebben en dat alles geoorloofd is om hun zin te krijgen.

Dat mensen zo dom zijn is hun tot op zekere hoogte niet aan te rekenen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het jarenlange slechte beleid op onderwijsgebied en ze kunnen het niet helpen dat ze misleid worden door populisten.

Populistische leiders, die stelselmatig wetenschap in twijfel trekken, inspelen op de angsten van mensen en de pers als boosdoener bestempelen zien heel geraffineerd kans politieke munt te slaan uit de situatie, hun invloed groeit.
Dat ze hiermee de bijl zetten in de wortels van onze democratische rechtsstaat interesseert ze geen biet.

Er is steeds mee sprake van ontwrichting en mensen als Trump, Erdohan, Wilders en Baudet zijn hier zonder meer verantwoordelijk voor.

De vooruitzichten zijn somber.

Ik hoop dat verstandige, eerlijke mensen weer de overhand krijgen, maar er is nog een heel lange weg te gaan.

1 reactie

  1. Helaas heb je gelijk Martin. Steeds meer mensen blijken niet meer in staat de onzin, halve en hele onwaarheden van Baudet, Wilders, Ergohan, Trump etc. door te prikken. De wereld wordt er niet beter op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *