Zwemmen met Wilders

Door een samenloop van omstandigheden trek ik elke dinsdagochtend baantjes in het zwembad samen met een verstokte PVV’er.

Zwemmen is goed voor je conditie, maar een tamelijk saaie aangelegenheid. Het helpt dus als je een interessant gesprek gaande kunt houden terwijl je op en neer peddelt.

Je zou kunnen aanvoeren dat meningen uitwisselen met een vriend van Wilders een aparte invulling is van de term “interessant”, en dan heb je gelijk. Maar er zijn twee redenen om het toch te doen. De belangrijkste is, dat het in deze moeilijke tijden van groot belang is in gesprek met elkaar te blijven, hoe groot de tegenstellingen ook zijn.

Dialoog is altijd beter dan het zich opsluiten in de eigen denkwereld. De tweede reden is, dat je op deze manier gedwongen wordt je een mening te vormen over zaken waarover je voordien wellicht nooit veel had nagedacht. Het is een goede manier om je eigen standpunten helder te krijgen.

Het lukt me niet altijd tijdens het zwemmen de goede woorden of argumenten te vinden, daarom zet ik in deze blogboodschap mijn gedachten eens op een rij.

We delen een tamelijk pessimistische kijk op de toekomst. We verschillen sterk in de opvattingen welk beleid er gevoerd moet worden met het oog op de toekomst.
Jij gelooft dat we geen vluchtelingen meer moeten opnemen (je hebt ergens gelezen dat dit 100 miljard kost), dat we de grenzen moeten sluiten.
Je geeft aan dat je helemaal niets met Afrikanen hebt, dat we voorrang moeten geven aan ons eigen volk.

Je gebruikt vaak de term “elite” (de mensen willen dat die het veld ruimt), je denkt dat het volk verandering wil en geen vertrouwen meer heeft in de democratie. Daarom stemmen ze op Wilders en Trump. Je zegt dat de rechters allemaal leden van D’66 zijn en niet eerlijk rechtspreken.
Je gelooft niet in de grondrechten van de mens en vindt dat er desnoods burgeroorlog (een revolte) moet komen, omdat ons land op dit moment helemaal verkeerd wordt bestuurd en we op een ramp afstevenen. Gutmenschen helpen hieraan mee.

Je hebt het over de Nederlandse cultuur die bedreigd wordt en stelt je erg anti-Europa en nationalistisch op.
Je denkt dat de Islam eropuit is de hele wereld te veroveren en ondergeschikt te maken.
Je stelt je bijzonder hardvochtig op (“laat ze hun eigen problemen maar oplossen”).

Wat vooral opvalt is hoe groot je de omvang van het probleem inschat.

Het heeft weinig zin elkaar met getallen om de oren te slaan, maar ik kon het niet laten even naar dat bedrag van 100 miljard te kijken, dat je noemde. Een snelle zoektocht op internet leert dat er voor 2016 836 miljoen op de begroting stond, de “vluchtelingenstroom” is niet groter dan 0,2 % van de Nederlandse bevolking.

Voor mij gelden een aantal heel belangrijke principes:

 1. Een beschaving moet beoordeeld worden op de manier waarop we omgaan met de zwakkeren. Een welvarend land als het onze heeft de morele plicht mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. De Nederlander betaalt op dit moment 96 euro per jaar aan deze opvang. Vergelijk dit “offer” eens met de verschrikkelijke omstandigheden waar mensen die het minder getroffen hebben onder verkeren. Empathie is heel belangrijk.
 2. We moeten nooit generaliseren. We hebben een fors probleem met laagopgeleide allochtone jongeren, er is een verschrikkelijke dreiging van het moslimfundamentalisme, maar je mag hier nooit een hele bevolkingsgroep mee vereenzelvigen.
 3. We moeten zuinig zijn op onze democratie. Besluitvorming is vaak moeizaam, maar we moet heel erg dankbaar zijn met de omstandigheid dat we onze volksvertegenwoordiging kunnen kiezen, we vrijheid van meningsuiting hebben en een onafhankelijke rechtspraak hebben. Er zijn talloze landen waar het veel slechter is geregeld.
 4. De EU is natuurlijk ook een moloch, waar de individuele burger niet veel in te brengen heeft. Maar Europese samenwerking heeft er wel voor gezorgd dat we al 70 jaar vrede en welvaart hebben. De geschiedenis leert dat het ook heel anders kan.
 5. Ik geloof niet in een Nederlandse cultuur (die bedreigd wordt). Ik vind het getuigen van eng nationalisme als je volhoudt dat we onze cultuur moeten verdedigen tegen vreemde invloeden.
  Als het aan jou ligt moet ik meer affiniteit hebben voor een laaghoofdige Amsterdamse hooligan (want Nederlander), dan met een erudiete, beschaafde man als Aboutaleb, want dat is immers een “buitenlander”.
 6. Ik geloof niet aan geweld of onderdrukking als middel om de maatschappij te verbeteren.
 7. Wijsheid, menselijkheid en ondogmatisch denken moeten de oplossingen brengen.
 8. Heel veel mensen worden misleid door slechte of gebrekkige voorlichting. De sociale media zorgen ervoor dat veel mensen uitsluitend verkeren binnen hun eigen “bubbel”: ze horen alleen maar gelijkgestemde geluiden. We moeten er ons uiterste best voor doen dat mensen goed worden voorgelicht en dat we in gesprek blijven met elkaar.
  Goed onderwijs moet kinderen leren zelfstandig en kritisch te denken.

Tot volgende week dinsdag, dan pakken we de natte draad weer op.

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *